Om du ej betalar inkassokravet lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten med en anhållan Ifall betalningsföreläggande samt avhysning. Försåvitt du ej betalar deras anspråk riskerar ni bland annat att få ett betalningsanmärkning eller att inträffa med ditt hyreskontrakt. Kontakta Intrum Justitia direkt Försåvitt du tillåts ett inkassok… Read More


Ifall ni skulle upptäcka skadedjur hemma i din lägenhet skall ni genast knycka Beröring tillsammans ditt skadedjurbolag. Anticimex ansvariga för detta på mission från oss på Stena Fastigheter. Det är helt kostnadsfritt förut dig såsom hyresgäst att få Avlastning itu dom. Här hittar du kontaktuppgifter till Anticimex.Farligt avfall läm… Read More


Det är angeläget att alltsammans ämna kännas tryggt förut dig samt att personkemin stämmer. Varenda vår personal bär legitimation och kan legitimera sig förut närstående samt anhöriga. Uppdragets omfattning och Sträcka Odjurämmer ni. Det sluta minimikrav på uppdragets Sträcka är 1 timme/gång. Läs mer Försåvitt praktiska grej at… Read More


På våhovdjur samt sommaren anser flera om att grilla födoämne utomhus. Det är förbjudet att grilla med öppen flamma på balkongen eller uteplatsen inom flerfamiljshus.Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen inför varje kalendermånads utgång. Ni får hyresavierna kvartalsvis, en pro var månad.Låt luften cirkulera inom lägenhe… Read More


Lägenheten skall städas noga innan du flyttar. Ifall slutstädningen skulle finnas till bristfälligt utförd kan ni debiteras städavgift.(Denna uträkning utförs i teamwork med hyresgästföreningen). Självförvaltarna får också någon pott som kan investeras inom utemiljön samt stäv förvärv åt arbetet med självförvaltning.Efteråt k… Read More